Onyx Vase

Onyx Vase

Regular price $30 CAD

 

Vintage Onyx Vase

Measure 3 x 7"